Praksis

I mit arbejde med sygdomsramte og pårørende er mit fokus ofte på de særlige psykologiske forhold og reaktioner, der har betydning for et sygdomsforløb. Jeg arbejder både med den sygdomsramte alene og/eller med par og familier. Psykologarbejdet er kendetegnet ved et her-og-nu fokus og med en aktiv og rådgivende rolle i forhold til ønske om krisebearbejdning, støtte og rådgivning. Fortiden berøres kun såfremt det synes meningsfuldt og hensigtsmæssigt for den sygdomsramte.

Jeg arbejder primært på et eksistentielt og narrativt metodegrundlag men afpasser altid hvert behandlingsforløb efter det enkelte menneske og den konkrete problemstilling.

Baggrund

2020

2019

2019

2017 – 2019

Fuldtids-praksis

Elsass Fonden

Godkendt supervisor i sundhedspsykologi

2-årig efteruddannelse v. Mindwork/Cektos; Kognitiv Adfærdsterapi

2016 – 2019 Deltids-praksis
2016 Specialist i sundhedspsykologi og klinisk psykologi
2015 – 2019 Københavns Universitet: CAMES – Copenhagen Accademy for Medical Education and Simulation. Undervisning af post graduate læger i patient kommunikation herunder etiske dilemmaer, den svære/eksistentielle samtale og den motiverende samtale
2013 – 2019 Nordsjællands Hospital; Onkologisk/Palliativ afdeling: Sorg- og krisebehandling; kræftpatienter, pårørende og efterladte. Supervision og undervisning af sundhedsprofessionelle (læger, sygeplejersker og diætister)
2012 – 13 Rigshospitalet; Palliativ Enhed: Ud kørende funktion
2009 – 13 Næstved Sygehus; Onkologisk afdeling
2008 Autorisation, godkendt af psykolognævnet
2005 – 06 Rådgiver ved Amagerbros ”Servicebutik”
2004 – 09 Gladsaxe Kommune, Distrikt Mørkhøj/Høje Gladsaxe
2003 – 04 Bispebjerg Hospital: Børne- og unge-psykiatrisk afd.
2003 Cand. psych.
2002 – 03 Rådgiver ved Brunhilde Kvinderådgivning
1996 – 03 Livslinien. Telefonrådgiver for selvmordstruede og deres pårørende

Medlemskab:

Medlem af Psykologforeningen og underlagt de fagetiske principper for nordiske psykologer

Medlem af Sundhedspsykologisk selskab
Medlem af Selskab for psykologer inden for Onkologi og Palliation

Medlem af Selvstændige psykologer

Kurser

Specialiseringskurser:

Sorgkonference 2018″ Det nationale Sorgcenter; Børn, Unge og Sorg

Tabu og myter i et liv med alvorlig sygdom” SKA

Katastrofer og dagliglivets tabs- og traumehændelse” v. Atle Dyregrov

“Psykologen som formidler og underviser” v. cand.psych. Lotte Mølsted

”Eksistensens assistenter” v. Lotte B. Mørk og Bo S. Boman

Konference: ”Børn og unge som pårørende – risiko og modstandskraft”, projekt fra Ministeriet for Sundhed

”Anden etnisk baggrund og smertebehandling” v. Morten Sodeman, ov.læge v. indvandrermedicinsk Klinik

”Differentialdiagnostik” v. Christian M. Pedersen, specialpsykolog

”Angst og depression” v. Peter Dalsgaard, cand. Psych., Ph.d.

”Lov og etik” v. Cand.psych.specialist Jytte Gandløse

”Kroppen i samtalen” v. cand.psych. Tove Mejdahl, cand.psych. Bo Jacobsen

”Kroniske smerter” v. cand.psych. Pia Meldgård

Krop og psyke” v. Gunnar Rosén, Ph.d. cand, psych.

Når krisen rammer familien” – den årlige patientstøttedag 2013

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner” v. cand.psych. Maja O´Conor

Den motiverende samtale” v. cand. psych. Monica Tafdrup Notkin

Par- og familiesamtaler med kræftpatienter og deres pårørende” v. cand. psych. Lotte Mølsted

Valg af interventionsformer, voksne” v. cand.psych. Michael Kaster

Assessment” v. cand. psych., specialist Christian Møller Pedersen

Sorg og krise hos børn” v. Susanne Freund, specialist i børnepsykologi

Placebo og nocebo-effekter” v. Lene Vase, Lektor Psykologisk Institut, ÅU

Kognitiv behandling af bekymring og ruminationer” v. Hjalti Jónsson, Ph.D. Psykologisk Institut, ÅU

”Sexualitet og sexologisk behandling” v. ledn. overlæge Astrid Højgaard og Cand.psych. Rikke Pristed

”Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori” v. Overlæge, Ph.d. Per Sørensen og Cand.Psych, Ph.d. Sebastian Simonsen

”Supervision af andre faggrupper” v. Cand.psych. Benedicte Schilling

”Nordisk symposium om kræftrehabilitering” 2010

Medicinsk uforklarede lidelser – hvad ved vi og hvad kan vi gøre?” v. Prof. dr.med. Kirsti Malterud

Akut og semi-akut psykisk førstehjælp” v. specialist i psykotraumatologi Thomas Iversen

Forandring og tab” v. Ulla Giersing og Ernesto Spinelli

Omsorg for døende og det døde menneske” v. cand. psych. Lill Wittrup og hospitalspræst Christian Busch

Håndtering af svære pårørende” v. sygeplejerske og cand. mag. Mette Thoms

Psykotraumatologi – teori og praksis” v. specialist Anders Korsgaard

Rollen som intern konsulent” v. cand. psych. Jens Bregengård

Forsknings- og formidlings-modul –

Forskningsspørgsmål: Er der sammenhæng ml. brystkræftpatienters kropsopfattelse og deres rehabiliteringsproces?