Supervision

Jeg er godkendt supervisor i Sundhedspsykologi og kvalificeret til at yde supervision til psykologer, læger og psykiatere.

Supervision for læger
Jeg har i 10 år superviseret læger i Almenpraksis, læger i hospitalsregi på Onkologisk/palliativ afd. og på Tværfagligt Smertecenter samt superviseret sundhedsprofessionelle i tværfaglige grupper. Endvidere har jeg undervist læger i 5 år på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) i patientkommunikation herunder den svære/eksistentielle samtale, den motiverende samtale samt etiske dilemmaer i patientkontakten. Såfremt der er interesse for etablering af supervisionsgruppe, må du/I endelig kontakte mig mhp. nærmere aftale om et supervisionsforløb.

Supervision for psykologer
Jeg er godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation, specialistgodkendelse i Sundhedspsykologi og supervisorgodkendelse.

Jeg tilbyder både individuelle supervisionsforløb eller gruppeforløb. Supervisionsforløbene opfylder kravene i forbindelse med opnåelse af autorisation eller Dansk Psykolog Forenings specialistgodkendelse.